Een nieuw tijdperk van zelf lerende systemen.

Dat luiden wij in door de intelligentie van de mens te combineren met de rekenkracht en de precisie van een computer.

Wat doet een neuraal netwerk

Een neuraal netwerk is een zelflerend computermodel. Het leert aan de hand van praktijkvoorbeelden, waar reguliere computermodellen worden gemaakt met behulp van business rules. Wil je een auto leren om zelf te rijden aan de hand van business rules, dan zal een oneindige set rules het gevolg zijn. Je kunt ook een zelf lerende computer laten 'meerijden' met een goede chauffeur.

Neurale netwerktechnologie bereikbaar voor ieder bedrijf!

Ieder bedrijf beschikt over data. En die data zit boordevol ongebruikte informatie. Door neurale netwerktechnologie toe te passen op die bestaande data, kunnen bedrijven direct profiteren van de voordelen die deze krachtige technologie biedt. En omdat veel bedrijven hun data verzamelen in Excel, bieden wij de mogelijkheid onze technologie in Excel te gebruiken.

"Loop je voorop of wacht je totdat de concurrentie je dwingt?"

Ervaring is de beste leermeester

In het zenuwstelsel van een mens geven zenuwcellen signalen via verbindingen aan elkaar door. De sterkte van die signalen is gebaseerd op onze ervaring. Dus wanneer we bezig zijn met leren / oefenen, zijn we de verbindingen in ons brein aan het trainen. Door iets vaker te doen worden we er beter in. Iemand met heel veel ervaring, is een expert.

Een neuraal netwerk werkt precies zo. Het is een computermodel dat is samengesteld uit neuronen en verbindingen daartussen. Aan de hand van voorbeelden met een bekende uitkomst worden de verbindingen sterker of zwakker gemaakt net zolang tot het netwerk de juiste antwoorden geeft. Daarna geeft het netwerk ook de juiste antwoorden in een nieuwe situatie.

Predictive Analytics, Artificial Intelligence, Machine Learning en Deep Learning zijn slechts andere benamingen voor deze vorm van technologie.

"Een neuraal netwerk neemt het juiste besluit, iedere keer opnieuw."

Toepassing - Incasso: Dagvaarden om het proces of om te incasseren?

Alle inspanningen ten spijt, zijn er altijd debiteuren die hun factuur niet (kunnen) betalen. En naar genoeg lopen juist de kosten van de niet succesvolle incasso dossiers het hoogst op.

Hoe eerder in het incasso proces bekend is of de vordering betaald zal worden of niet (kan of wil de debiteur niet betalen), hoe efficiënter het proces hierop ingeregeld kan worden.

Met name wanneer de kostbare keuze om al dan niet te dagvaarden gemaakt moet worden is de toegevoegde waarde van een goed advies van doorslaggevend belang.

Afgesloten dossiers vormen de voorbeelden waarmee het neurale netwerk getraind wordt. Voor lopende dossiers zijn we vervolgens in staat om ruim 25% van de kosten besparen.

Toepassing - Commercie: Jagen op kansloze missies, of focus op reële kansen?

Waar in de markt moet ik zijn om zinvol te acquireren? Op welke aanbesteding kan ik beter niet inschrijven omdat we die niet gaan winnen? Aan welke prospect besteed ik op vrijdagmiddag mijn laatste tijd deze week? Het antwoord op dit soort vragen is de sleutel naar een efficiëntere verkoopafdeling.

En dat is concreet mogelijk met neurale netwerktechnologie! Zo zijn we bij voorbeeld in staat om de openstaande offertes van een bedrijf te onderverdelen in drie groepen:

  • Offertes waarvan 60% zal leiden tot een opdracht.
  • Offertes waarvan 20% zal leiden tot een opdracht.
  • Offertes waarvan 1% zal leiden tot een opdracht.

Toepassing - Logistiek: Blijft de klant thuis voor de bezorger, of niet?

Hoe laat de pakketbezorger een pakketje aan zal bieden is lastig te voorspellen. Dit is niet alleen afhankelijk van de chauffeur, maar bij voorbeeld ook van de weersomstandigheden en het aantal pakketten dat die dag uitgereden moet worden.

We hebben 'proof of concept' mogen leveren op het afgeven van een tijdvakindicatie voor de bezorging van een pakket. Met neurale netwerktechnologie zijn we in staat het aantal verkeerde voorspellingen met 2/3 terug te dringen.

Wanneer de voorspelde bezorgtijd betrouwbaar blijkt, zal de consument er meer waarde aan hechten. En er voor thuis blijven, waardoor de klanttevredenheid omhoog gaat evenals de 'hitrate' in de bezorging.

Over ons

Een succesvol neuraal netwerk realiseren is complex. Om van scratch af aan een neuraal netwerk te bouwen, is gedegen kennis van de neurale netwerk technologie en algoritmes noodzakelijk. Analytisch vermogen en het goed begrijpen van de klantsituatie zijn essentieel om de juiste toepassingen binnen een organisatie te herkennen en de data bruikbaar in te zetten.

Onze brede ervaring met praktische toepassingen van kunstmatige intelligentie is voor onze klanten een belangrijke toegevoegde waarde.

"Resultaten uit het verleden zijn de basis voor de toekomst."

Jeroen Blokdijk

Koen Meeusen