Advies over de inzet van een AI algoritme

Naast het leveren van maatwerk algoritmes aan bedrijven, ondersteunt NeurOp klanten ook met het in kaart brengen van de haalbaarheid van een kunstmatig intelligentiemodel. Op verzoek verricht NeurOp daarnaast data-analyses en geeft advies op het gebied van data, procesverbetering en de inzet van AI algoritmes.

Vooronderzoek

In een vooronderzoek verkent NeurOp samen met u de volgende aandachtsgebieden:

– Analyseren van het huidige proces
– In kaart brengen van mogelijke procesverbeteringen met AI
– Controleren of de aanwezige data geschikt is voor een algoritme

Dankzij dit vooronderzoek kunt u een weloverwogen besluit nemen over de haalbaarheid en voordelen van kunstmatige intelligentie in uw bedrijfsproces.