Onderzoek, advies en begeleiding

Naast het leveren van maatwerk algoritmes aan bedrijven, ondersteunt NeurOp klanten ook met het in kaart brengen van de haalbaarheid van een kunstmatig intelligentiemodel. Desgewenst kan NeurOp de implementatie van een voorspellend model op technisch en operationeel vlak begeleiden tot en met de monitoring van de effectiviteit.

Haalbaarheidsonderzoek

In een haalbaarheidsonderzoek verkent NeurOp samen met u de volgende aandachtsgebieden:

  • Wat dient er precies te worden voorspeld?
  • Beschikbaarheid van data
  • Technische implementatie
  • Toepassing van het algoritme in de bedrijfsprocessen

In het eindverslag worden alle onderdelen duidelijk beschreven. Dankzij dit haalbaarheidsonderzoek kunt u een weloverwogen besluit nemen over de inzet van kunstmatige intelligentie in uw bedrijfssituatie.

Begeleiding van de implementatie

NeurOp heeft jarenlange ervaring met projectmanagement en kan de implementatie van een kunstmatig intelligentiemodel voor u begeleiden tot en met de ingebruikname en monitoring van de effectiviteit. Deze begeleiding bestaat uit:

  • Het maken van een projectplan voor de technische implementatie, gewenste proceswijzigingen en operationele ingebruikname
  • Realisatie van het projectplan en het inbedden van het kunstmatig intelligentiemodel in de dagelijkse operatie
  • Nazorg: monitoring van de effectiviteit en het optimaliseren van de procesaanpassingen.

Bent u benieuwd of kunstmatige intelligentie het verschil kan maken voor uw organisatie? Neemt u dan vrijblijvend contact op met NeurOp.