Voorspelbaar credit management: efficiënt en kostenbesparend

Credit management processen lenen zich zeer goed voor optimalisatie met behulp van machine learning. Er wordt kostenbesparend en efficiënter omgegaan met zowel de invordering als klanten.

“25% minder kosten, terwijl het geïncasseerde bedrag 4-8% hoger ligt.”

Efficiëntere inning van facturen

Voor veel bedrijven geldt dat het incasseren van niet-betaalde facturen tijdrovend is. En tijd kost geld. Als een groot aantal facturen onbetaald blijft in het eigen invorderingsproces, kan het goed zijn om te weten welke onbetaalde facturen alsnog worden betaald als deze worden overgedragen aan een incassobureau. De modellen van NeurOp voorspellen nauwkeurig welke facturen waarschijnlijk wel en niet worden betaald na uitbesteding. Voor facturen met een lage kans op betalen, kunnen de kosten voor uitbesteden bespaard blijven. Facturen met een hoge inningskans worden wel uitbesteed zodat de kostenbesparing niet ten koste gaat van de inkomsten.

Voorspelbare incassoprocedures

Voor incassobureaus en deurwaarders maakt NeurOp modellen die bij binnenkomst van een dossier accuraat aanwijzen of een debiteur een zogenaamde ‘niet-kunner’ is. Vanuit de gedachte van sociaal incasseren worden deze debiteuren niet met extra kosten geconfronteerd. Andere modellen helpen bij het kiezen van de beste vervolgactie of de juiste tone of voice in de communicatie. Ook kan worden voorspeld of het zinvol is om een gerechtelijke procedure te starten. Als dat vooraf vrijwel zeker is, wordt het proces veel rendabeler en is dit instrument ook in te zetten bij kleinere bedragen. Het gevolg is een daling van kosten bij een stijgende omzet. Meer hierover leest u in het interview met Leonie Snijder van Snijder Incasso en Gerechtsdeurwaarders door Collenda.

Voorkomen van huisuitzettingen

Voor hypotheekverstrekkers en woningcorporaties heeft NeurOp neurale netwerken ontwikkeld die bij een onbetaalde termijn direct voorspellen of dit uiteindelijk een probleemgeval wordt. Dit geeft de kans om – als het probleem nog klein is – samen met de bewoner tot een oplossing te komen. Op die manier kunnen onze klanten onnodige uitzettingen voorkomen.

Effectieve salestrajecten

Het nemen van strategische beslissingen op basis van voorspellingen, is niet alleen gunstig voor de financiële administratie van een organisatie. Ook op het gebied van acquisitie en aanbestedingen of preventief onderhoud kan kunstmatige intelligentie het verschil maken.

Wilt u meer weten over de haalbaarheid van specifieke AI-toepassingen in uw organisatie dan kan NeurOp dat voor u onderzoeken.